Job trends in Product Management

Product Blog

Job trends in Product Management

“Hoe je succesvol voor te breiden op een baan in Product Management” Dit onderwerp is hot op de verschillende blogs, sites en webinars over product management. De vraag is echter waarom? Waarom is het vakgebied product management opeen zo interessant geworden? Een paar jaar geleden was dit helemaal niet het geval. In dit artikel worden enkele belangrijke trends beschreven die hier antwoord op geven.

De digitalisering van producten en services

Iedereen weet inmiddels wel dat digitalisering een van dé transities waar we middenin zitten en dat de impact op de organisaties enorm is. De uitdagende IT projecten zijn daarvan een goed voorbeeld maar ook de innovatiedrang om nieuwe producten en services te ontwikkelen, vooral met een digitale componenten erbij. In Nederland is deze trends vooral zichtbaar door de enorme vraag naar Product Owners die een digitaal project moeten invullen en in-time op te leveren.

32% stijging vraag naar product managers

In de VS is de vraag tussen 2017 en 2019 naar product managers met 32% gestegen. Behalve dat de functie een cruciaal element is voor succes is ook de aantrekkelijkheid vergroot de groei van het salaris. Een senior product manager verdiend in de VS tussen de $110K en $160K gemiddeld. In Nederland is de functie ook bezig aan en opmars. Een snelle inventarisatie op het LinkedIn platform leert dat er in de maand februari 2020 779 nieuwe product management functies bijgekomen waren bij bedrijven zoals Rabobank, Amazon, Equinix, Miro, Fastforward.ai. Catawik, Travelshop, Signify.

Product Owners vs Product managers

Zoals eerder genoemd zijn in Nederland op dit moment vooral de Product Owners ‘hot’. Zij geven invulling aan de functie van product management. In Februari waren er 2.225 vacatures voor PO’s en dat geeft direct aan hoe groot de vraag is naar product management. De stap om van PO naar PM is in de praktijk echter nog groot. Veel PO’s voeren junior PM functies uit. Dit komt door enerzijds dat de PO functie in organisaties veilig is door de duidelijk gedefinieerde kaders van het product-project en geen impact op bestaande beslisstructuren en anderzijds dat er weinig kennis is over product management en de waarde die het levert.

Steeds meer vraag naar een Chief Product Officer

De belangrijkste ontwikkeling die laat zien dat product management steeds belangrijker wordt is dat steeds meer organisaties een Chief Product Officer aanstellen. Niet alleen om de complexiteit van de producten en diensten te managen door kennis van technologiëen, business, klanten en markt maar ook om in het management team strategische mee te denken en de mede de koers uit te zetten.