Product Management als brug tussen klanten en product teams

Product Blog

Product Management als brug tussen klanten en product teams

 

In dit interview geeft Bart Koopman zijn visie op Product Management als brug tussen klanten en product teams. Lees hier zijn ervaringen over:

 

  • Aerdata/Boeing en product management
  • De HR functie binnen scrum en agile teams
  • De lessons learned als Product Manager en werken met remote teams
  • De impact van Corona in de praktijk

 

 

 

Bart Koopman is een product manager die op ‘klassieke’ wijze het vak is ingerold. Bart heeft een technische achtergrond en is vervolgens zoals velen in de jaren ‘90 als IT’er aan de slag gegaan. Vervolgens heeft hij over de hele wereld als IT/implementatie consultant zowel de klant, business als IT goed leren kennen. Door deze ervaring heeft hij de stap kunnen maken naar product manager.  Hij kwam er achter dat zijn toegevoegde waarde ligt in het luisteren naar klanten en de behoeftes te vertalen voor developers.

 

Kun je wat meer vertellen over Aerdata/Boeing en je product waar je aan werkt?

Aerdata is een onderdeel van Boeing dat verantwoordelijk is voor de digitalisatie van de documentatie van het onderhoud en luchtwaardigheid van vliegtuigen. In de luchtvaart zijn papier, stempels en handtekeningen cruciaal. Zonder het papiertje mag de ‘kist’ niet de lucht in. De papieren moeten altijd voor minimaal de laatste 5 jaar beschikbaar zijn. Dit zorgt voor veel risico’s en kosten zeker wanneer je bedenkt dat het in dozen wordt opgeslagen in grote loodsen. Zo komt waterschade bijvoorbeeld vaak voor. Zijn de officiële papieren vervolgens niet meer bruikbaar dan wordt in feite de waarde van het vliegtuig vernietigd, zonder papiertje mag je niet ermee vliegen. Bedenk hierbij dat de kosten voor een luchtvaartmaatschappij om een vliegtuig te leasen wel tot 250.000 euro per maand kan oplopen Naast het verkleinen van de risico’s ligt in de product ontwikkeling de nadruk op het beschikbaar en vooral doorzoekbaar maken van de informatie. Een papier en stempel in een grote doos zoeken kost veel tijd en papieren raken snel kwijt.

 

Screenshot Aerdata platform

Product Management wordt overal iets anders ingevuld. Hoe leg jij dit uit op een feestje?

‘Als product manager ben je de burg tussen de klant en het product- of development team. Je bent er om te zorgen dat iedereen het verhaal van het product kent. Daarnaast bestaat mijn rol als product manager om te kijken naar welke ideeën om het product te maken of te verbeteren de meeste waarde opleveren voor de klant. De uitdaging is om dan een selectie te maken van wat de belangrijkste zaken zijn die opgepakt moeten worden’.

 

Hoe heb jij het vak van product management zien veranderen?

Dit kan ik het beste aangeven met een anekdote. In de ‘waterfall-tijd’ waar eerst een functioneel en technisch ontwerp werd geschreven voordat er daadwerkelijk gebouwd werd, werkte ik voor een grote specerijen producent. Bij het opleveren van het product was de directeur niet helemaal tevreden. Ik weet nog goed toen hij zei ‘wanneer ik praat over specerijen voor pindakaas kan het ook zijn dat dit voor saté saus is want het is bijna hetzelfde’. Het kwartje viel toen, want in het project hadden we de werkwijze goed gevolgd maar uiteindelijk te weinig tussentijdse feedback opgehaald om de klant en de business echt helemaal te begrijpen, en vice versa. Product management wordt nu bepaald door het succes van een product voor de klant waar je vroeger het al goed had gedaan wanneer je het conform afspraken had opgeleverd.

 

Hoe zie jij de rol van product management binnen organisaties zich ontwikkelen?

Wat ik vooral zie gebeuren is dat het belang van product management, zeker bij middel tot grote organisaties, steeds meer onderkent wordt als brug tussen de klant, business en agile teams. Wanneer de organisatie kleiner is of met een beperkt aantal ontwikkel- of scrum teams werkt is het vaak de Product Owner die een goed overzicht heeft over het product en makkelijk de weg naar de business weet te vinden. Wanneer het aantal Product Owners (PO’s) groeit versplintert het product een beetje en verliezen de PO’s onbedoeld het grote plaatje. Het inrichten van de product management functie wordt dan steeds meer als een oplossing gezien. Een andere reden waarom de functie belangrijker wordt is dat veel development werk wordt ‘uitbesteed’ naar andere landen. De brug tussen klant, business en development team is daardoor nog belangrijker geworden.

 

 

Afbeelding van brug met tekst product management als brug

 

Je hebt veel gewerkt met remote teams wat zijn jouw lessons learned als product manager?

Bij Aerdata werkten we met remote teams in Polen en Engeland en daarvoor heb ik ook veel gewerkt met teams in India en Oekraïne. De belangrijkste les is dat je als organisatie iemand lokaal moet hebben die vooral de cultuurverschillen en verwachtingen kan managen. Je interpreteert als Nederlandse Product Manager dingen al snel iets anders. Als Product Manager, zeker bij remote teams, helpt het om alles vanuit het product te kijken en zorgen dat het ‘ons’ product wordt. Daarom zoek ik ook altijd contact met mensen om mij heen die mij meer over een land of cultuur kunnen vertellen. Dit helpt ook bij het selecteren van teamleden van remote teams. Als product manager kan je dit niet alleen en hebt je daar ook anderen bij nodig zoals people managers of HR. Binnen scrum en agile is deze functie niet echt mee genomen en wordt het meer als business verantwoordelijkheid gezien maar het zou in mijn ogen misschien toch een plek moeten krijgen omdat je er in de praktijk veel mee te maken hebt.

 

Wat is persoonlijk je belangrijkste leerpunt bij Aerdata/Boeing?

Bedrijfspolitiek! Ik moest echt wennen aan het belang van bedrijfspolitiek en heb veel tijd gestoken om te begrijpen hoe de hazen lopen. Veel mensen zijn toch druk bezig om de eigen ideeën of carrière voorop te zetten en dit is vaak een uitdaging bij het stellen van prioriteiten. Als product manager heb ik geleerd hoe belangrijk het is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en dat data en communicatie de twee tools zijn om hierbij te gebruiken. Communicatie om het verhaal van keuzes te blijven vertellen en data om dit te ondersteunen.

 

 Heb jij nog een tip voor toekomstige Product Managers?

Ik heb er twee. De eerste is dat als je van de switch moet kunnen maken om te kijken naar het totale product en niet alleen naar jouw deel zoals bijvoorbeeld de backlog. Een product strategie biedt uikomst. De tweede is om de product life cycle als gids te gebruiken. Iedere nieuwe feature of functionaliteit die je toevoegt aan een product vergt onderhoud en om dit beheersbaar te houden is het belangrijk om ook te kijken naar wat je ‘uit’ het product kan strippen.

 

Tot slot, welke impact heeft Corona op jouw werk gehad?

Corona heeft Boeing hard geraakt doordat vliegen opeens niet meer kon. Dit in combinatie met de crisis rondom de Boeing 737 Max (2,4 miljard dollar verlies in Q2 2020) heeft als gevolg dat minimaal 10% (16.000 mensen) van het personeel wereldwijd wordt afgevloeid. Dit heeft mij en Aerdata ook geraakt. Ik ben daarom nu ook druk bezig om een nieuwe uitdaging als Product Manager te vinden. Hopelijk vinden we snel een oplossing voor Corona want kijkend naar de luchtvaart is de impact enorm.

 

 

Symbool Product Department met tekst aanmelden Product Blog

Symbool Product Department met tekst aanmelden online product masterclasses