Incompany training

Digital Product Management capabilities inhouse ontwikkelen 

Download hier het programma

De incompany training in 6 stappen uitgelegd

Stap 1: Telefonische intake

Starten met een kennismakings gesprek voor het inventariseren van de leerwensen, helder formuleren van de problematiek en het maken een eerste inschatting van de investeringskosten.

Stap 2: Kennis maken met de opleidingsinstructeur

Kennismaking met de instructeur(s). Klikt het, dan is er een match en gaan we samen verder. Vervolgens bepalen we de doelstellingen en de Incompany roadmap.

Stap 3: Op maat ontwikkelen van het opleidingprogramma

Ontwikkelen van een opleidingsprogramma op maat op basis van de individuele leerbehoeftes van deelnemers en organisatiedoelstellingen.

Stap 4: uitvoering van het opleidingsprogramma

Tijdens de inhouse opleiding wordt de lesstof overbracht en integraal getest. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor persoonlijke begeleiding.

Stap 5: Examen en diploma

De deelnemers sluiten de opleiding af met een examen of opdracht. Wanneer dit met een voldoende wordt afgesloten ontvangen de deelnemers het bijbehorende diploma certificaat. 

Stap 6: Toepassen in de dagelijkse praktijk

Na de opleiding helpt Product Department de deelnemers bij het toepassen van de nieuwe inzichten en vaardigheden in de praktijk om de inhouse-opleidinsdoelstellingen te halen dmv Product Mentor Service.

Op maat trainen van je team

Ieder team, iedere organisatie is anders en heeft andere doelen. In het Incompany traject wordt specifiek voor jouw organisatie en met voorbeelden uit jouw praktijk het programma ontwikkeld. Kortom direct aan de slag en tegelijkertijd certificeer je de deelnemers met de Incompany Digital Product Management op maat trainingen.